Hành trình của Totto-chan

Hành trình của Totto-chan và trường Tomoe từ trang sách, đến những câu chuyện và trải nghiệm của mình.

Read More

Learning how to learn & Mindshift

Hôm trước học về The Science of Well-Being của Cô Laurie, phát hiện top 1 signature strength của mình là Love of Learning. Thế là mình quyết định tìm hiểu […]

Read More