Bác sĩ phẫu thuật hàm mặt có thể học được gì từ AO CMF Foundation

AO CMF là một trong những chuyên ngành sâu của AO, một cộng đồng liên chuyên khoa bao gồm các bác sĩ lâm sàng thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau với cơ hội học tập và đào tạo đa dạng nhằm nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực phẫu thuật sọ mặt.

Read More