Bác sĩ phẫu thuật hàm mặt có thể học được gì từ AO CMF Foundation

AO CMF là một trong những chuyên ngành sâu của AO, một cộng đồng liên chuyên khoa bao gồm các bác sĩ lâm sàng thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau với cơ hội học tập và đào tạo đa dạng nhằm nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực phẫu thuật sọ mặt.

Read More

Lịch Phẫu Thuật – PaperChart System (OSUR1)

Đây là loạt bài về một số điều mình ghi nhận được trong quá trình học PhD ở bộ môn Phẫu Thuật Miệng và Hàm Mặt tại Tokyo Medical and Dental University.

Read More