inside out

Đây là lịch một số sự kiện răng hàm mặt trong và ngoài nước, bao gồm hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo. Mình tổng hợp và liên tục cập nhật thành một lịch chung để theo dõi, lên kế hoạch. Do tính chất chuyên môn liên quan đến Phẫu Thuật Miệng và Hàm Mặt nên mình sẽ chú trọng những sự kiện liên quan hơn và không đầy đủ tất cả các lĩnh vực bạn quan tâm.

 

Một số sự kiện bao gồm:

Hội nghị thường niên trong nước của các trường răng hàm mặt (Hội nghị tháng 4, HIDEC, VIDEC,….)

Hội nghị chuyên ngành phẫu thuật miệng và hàm mặt của một số tổ chức khu vực và quốc tế: Asian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (Asian AOMS), American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS), International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS), European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS), European Association for Osseointegration (EAO), Academy of Osseointegration (AO), International Team for Implantology (ITI), International Federation of Head and Neck Oncologic Societies (IFHNOS)…

Một số khóa học, hội thảo, đào tạo liên tục trong nước và quốc tế liên quan đến phẫu thuật hàm mặt, phẫu thuật miệng, implant, nha chu.

Các khóa học phẫu thuật hàm mặt khu vực và quốc tế của AO CMF, EACMFS,…

 

Để có thể tự động cập nhật lịch các sự kiện bên trên vào calendar (iOS, Google Calendar, Outlook), bạn có thể bấm nút SUBSCRIBE TO CALENDAR bên dưới. Hy vọng bạn sẽ có thêm những thông tin toàn diện và nhanh chóng bằng công cụ calendar này.

 

Views Navigation

Event Views Navigation

Today