Mình đã tối ưu hóa thời gian như thế nào?

Một trong những resolutions cho 2020, mình đã cải thiện và nâng cao kỹ năng quản lí thời gian cho bản thân. Mình hoàn toàn thấy cuộc sống có sự dịch chuyển theo hướng ý nghĩa và tích cực.

Read More