PhD ơi, mình đi đâu đấy?

Thật ra chuyện mình bất ổn là ổn rồi, nên chuyện những người khác bất ổn cũng vẫn rất ổn. Khi quay vào bên trong, mình thấy con đường đi để hướng ra bên ngoài. Trên con đường đó, mình dừng lại việc chiến đấu với “bóng tối” mà đã biết cách tự mình thắp lên “ánh sáng”.

Read More