9 tháng rồi không viết gì

Cập nhật một chút về những điều xảy ra trong 9 tháng vừa qua không viết gì trên blog: nơi ở, cảm xúc, suy nghĩ, công việc, những khó khăn và cách vượt qua,…

Read More

Hành trình của Totto-chan

Hành trình của Totto-chan và trường Tomoe từ trang sách, đến những câu chuyện và trải nghiệm của mình.

Read More

Hành trình về chuyện “viết”

Câu chuyện về hành trình “viết” của mình từ cấp 1 đến nay. Một số thay đổi trong nhận thức về chuyện viết đã thay đổi cuộc sống mình theo một hướng tích cực nào đó.

Read More