Đi xem kịch ở Xì Gòn

Đi thật xa Sài Gòn, không biết mình nhớ những gì. Nhưng hôm nay chợt nhận ra, có lẽ là từ những điều như thế này.

Read More