DDS Graduation-to-be 2016

Bài viết chia sẻ một số kinh nghiệm chuẩn bị Lễ & Tiệc Tốt Nghiệp Bác Sĩ Răng Hàm Mặt.

Read More

Hành trình của Totto-chan

Hành trình của Totto-chan và trường Tomoe từ trang sách, đến những câu chuyện và trải nghiệm của mình.

Read More

Đi xem kịch ở Xì Gòn

Đi thật xa Sài Gòn, không biết mình nhớ những gì. Nhưng hôm nay chợt nhận ra, có lẽ là từ những điều như thế này.

Read More