[Booknote] Lo Âu Xã Hội

Cuốn sách này dễ đọc lắm, và có nhiều bài thực hành nhỏ giúp từng bước vượt qua cảm giác lo âu xã hội.

Read More

Cách quản lý to-do list

To-do list là một công cụ vô cùng quan trọng trong bộ 3 gồm to-do list, calendar và note-taking apps. Bài viết này mình sẽ nói về cách sử dụng to-do list qua trải nghiệm của bản thân trong thời gian qua.

Read More