Dọn dẹp không gian cho máy tính

Khi làm việc thường xuyên trên máy tính, những không gian trống qua việc sắp xếp các files và folders hợp lí giúp mình cảm thấy gọn gàng, ngăn nắp, và năng suất hơn. Những không gian trống không phải để lấp đầy mà chúng còn giúp tinh thần mình thoải mái hơn.

Read More